Vynechat navigaci.

Duchovní růst

Bůh slíbil, že bude nadále působit na naší cestě křesťanského růstu a zrání a dovrší ji, až se s ním setkáme tváří v tvář. V Bibli čteme ujištění, Filipským 1,6: „A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“

Ježíš je zdrojem duchovního růstu. Bible nás v listu Koloským 2,6.7 vybízí (SNC): „Přijali jste Krista jako svého Pána. Zůstaňte s ním v živém spojení. Zapusťte do něj kořeny, na něm budujte celý svůj život. Držte se pevně toho, co jste od něj přijali. A stále znovu za vše děkujte Bohu.“