Vynechat navigaci.

Síla

Můžeme se pevně opřít o Boha jako o zdroj naší síly. Jsme o tom ujištěni v Bibli, Izajáš 40,29–31: „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“