Vynechat navigaci.

Snášenlivost

Někdy je moudřejší být tolerantní k jiným naukám a náboženským hnutím než proti nim bojovat. Mnohdy až čas ukáže, zda je to pouhé lidské dílo, nebo zda Bůh chce skrze ně něco říci. Tuto radu v Bibli dává učitel Gamaliel, muž velké autority, jak o tom čteme ve Skutcích apoštolů 5,38.39: „Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“