Vynechat navigaci.

Jednota

Jednota by měla být rozpoznávacím znamením křesťanů. V Bibli nás apoštol Pavel vybízí, Filipským 2,1.2: „Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení.“

Ježíš se modlil, aby jeho lidé byli jednotní. Čteme o tom v Bibli, Jan 17,11 (SNC): „Já odcházím k tobě, oni zůstávají. Otče svatý, vezmi si je teď na starost a sjednocuj je tak, jak jsme my zajedno.“