Vynechat navigaci.

Slabost

Je to právě v naší slabosti, kdy nejvíce zakoušíme Boží sílu. V Bibli, 2. Korintským 12,9.10, apoštol Pavel píše, že třikrát prosil Boha, aby ho zbavil jeho slabosti (SNC): „‚Jsem s tebou, víc nepotřebuješ,‘ odpověděl. ‚Moje moc vynikne tím víc, čím ty sám budeš slabší.‘ Nesu tedy svou nemoc rád a jsem hrdý na to, že právě na jejím pozadí se ve mně tak zřetelně prokazuje Kristova síla … A největší sílu dostávám tehdy, když jsem s vlastními silami u konce.“

Měli bychom povzbuzovat ostatní věřící, kteří nejsou ve víře ještě dost silní. Apoštol Pavel v Bibli, Římanům 14,1, učí: „Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.“

Pokud slabí zůstanou Bohu na blízku, může je použít k záchraně ostatních. V Bibli, 1. Korintským 1,27, čteme: „Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“