Vynechat navigaci.

Vdovy

Naším úkolem je starat se o potřeby vdov a pečovat o ně. Apoštol Pavel v Bibli, 1. Timoteovi 5,3–7, křesťany vyzývá: „Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu. Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije. To jim zdůrazňuj; ať se jim nedá nic vytknout.“

Víte, co Bůh považuje za pravé a ryzí náboženství? Je to napsáno v Bibli, list Jakubův 1,27: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“