Vynechat navigaci.

Práce

Apoštol Pavel nás nabádá, abychom svou práci vykonávali zodpovědně a poctivě, jako by našim nadřízeným byl Ježíš Kristus; také zaměstnavatelé by měli se svými zaměstnanci jednat čestně a s úctou, Efezským 6,5–7 (SNC): „Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje.“

Pracuj s vědomím, že Bůh tvé úsilí ocení. Bible nás k tomu vede v 2. Timoteovi 2,15: „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.“

Při práci záleží nejen na výsledku, ale i na postoji, jaký zaujímáme. Čteme o tom v Bibli, Koloským 3,23: „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.“

Ten, kterému se nechce pracovat, aby zajistil svou rodinu, zapírá svou víru. Je to vyjádřeno v Bibli, 1. Timoteovi 5,8: „Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.“

Stačí se podívat kolem sebe: vzor pro svou práci můžeme vidět v přírodě. Bible o tom hovoří v Přísloví 6,6–11: „Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“