Vynechat navigaci.

Svět

Měli bychom mít pozitivní vliv na svět, ve kterém žijeme. Ježíš to vysvětluje v Bibli, evangelium podle Matouše 5,13.14: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.“

Kristus si přeje, aby křesťané měnili svět. Ježíš nežádal Otce, aby věřící vzal pryč ze světa, ale aby je v tomto světě použil, Jan 17,15: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“