Vynechat navigaci.

Nadšení

Nadšení musí založeno na rozumovém poznání. V Bibli, Římanům 10,2, apoštol Pavel píše: „Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.“

Nadšení by mělo být charakteristikou našeho života. Bible nás v listu Římanům 12,11 vyzývá: „V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.“