Vynechat navigaci.

Spory

Co je špatného na sporech? Odpověď najdeme v Bibli, Filipským 2,14: “Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování.”

Nemarněte čas spory o nedůležitých nebo nezodpověditelných otázkách. V Bibli, Titovi 3,9, je rada: “Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.”

Dříve než se začnete přít, přemýšlejte. Tak nás k tomu vede Bible v Přísloví 15,28: “Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu.”

Zvolte klidnou odpověď, abyste dokázali zabránit sporům. Je to psáno v Bibli, Přísloví 15,1: “Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.”

Je správné vměšovat se do cizích sporů? Bible nám odpovídá takto, Přísloví 26,17: “Chytá psa za uši, kdo se rozlítí ve sporu, který se ho netýká.”