Vynechat navigaci.

Stydět se

Až Bůh přijde, bude se za nás stydět, jestliže se my stydíme za něj. V Bibli se to dočteme v Lukášově evangeliu 9,26: “Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.”


Nikdy bychom se neměli stydět za evangelium – je to zdroj síly. V Bibli je to vyjádřeno v Římanům 1,16: “Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.”